Apie mus

Viešoji įstaiga Kulinarijos paveldo fondas (toliau – Fondas) įkurtas 2001 m. rugpjūčio 13 d., kurio pagrindinis tikslas yra rūpintis tradicinio kulinarijos paveldo išsaugojimu, plėtote ir gyvosios tradicijos tęstinumu.

Fondas telkia bendrai veiklai produktų gamintojus, kurie yra išsaugoję tradicinio maisto gaminimo patirtį, skatina esamos ir naujos veiklos pramonės plėtrą, kurios pagrindas būtų vietos maisto ištekliai ir tradicinė gamybos technologija, supažindina visuomenę su Lietuvos kulinarijos paveldu, jo ypatumais ir galimybėmis, moko visuomenę vertinti tradicinį maistą, skatina vartotojų pasitikėjimą vietinės kilmės maisto produktais.

Siekdama patenkinti vartotojų susidomėjimą tradiciniu maistu ir informuoti, kas dabar vyksta kultūros srityje, kokie produktai laikytini tradiciniais, ką ir kaip gamina maisto produktų gamintojai ir perdirbėjai, fondas teikia ekspertines išvadas, suteikia teisę žymėti specialiu ženklu kulinarijos paveldo reikalavimus atitinkančius gaminius.

FONDAS:

  • vykdo mokslinę metodinę veiklą, kaupia kulinarijos paveldo archyvą, teikia išvadas ir pasiūlymus kulinarijos paveldo klausimais.
  • kuruoja tradicinio maisto gamintojų ir puoselėtojų veiklą, teikia jiems rekomendacijas, rengia seminarus, mokymus, metodines priemones.
  • bendradarbiauja su kitomis etninę kultūrą propoguojančiomis valstybininėmis ir visuomeninėmis institucijomis, rengia bendrus projektus, dalyvauja tyrimuose, dalyvauja parodose ir mugėse.
  • dalyvauja formuojant bei įgyvendinant valstybės politiką etninės kultūros, tradicinio maisto bei tradicinių amatų srityse.
  • reprezentuoja lietuvių ir kitų Lietuvos tautų kulinarijos paveldą šalyje ir užsienyje.
  • bendradarbiauja su kitų šalių ir tarptautinėmis etninės kultūros, kulinarijos paveldo organizacijomis, rengia bendrus projektus.16 lapkričio, 2009 at 10:13 am


Kategorijos

Srautai